Et udpluk af vores referencer

Her er et lille udpluk af renoveringsprojekter, hvor Focus2 har fungeret som totalrådgiver eller bygherrerådgiver. Savner du en reference som er relevant for netop din situation, eller har du spørgsmål til én af de viste referencer, så kontakt os endelig.


Frederikssundsvej 68A m.fl.

Udskiftning og etablering af ny tagkonstruktion samt etablering af 15 nye tagboliger

A/B Himmerlandsvej

Udskiftning af tag og vinduer samt istandsættelse af facader mm.

A/B Rolighedsvej

Udskiftning af vandinstallationer og faldstammer

AAB, Afdeling 23

Renovering af lyskasser, etablering af omfangsdræn, kloakarbejder og retablering af belægning

Rahbeks Allé 21

Facaderenovering, vinduesrenovering og renovering af indgangspartier

E/F Kochsvej

Facaderenovering, udskiftning af defekte formsten, diverse pudsreparationer, malerbehandling af underfacade og facadevinduer, og diverse vinduessnedkerarbejder

E/F Bangs Hus

A/B Søbo

Udskiftning af tagbelægning, etablering af tagaltaner. facade- og sokkelrenovering og vinduesudskiftning

A/B Roxy

Udskiftning af faldstammer og stigstrenge, asbestsanering af kælder og loft, facaderenovering og maling af underfacade og maling af vinduer

A/B Oxford

Udskiftning af vinduer, bagtrappe- og kælderdøre samt etablering af altandøre og nye altaner på gade- og gårdfacader.

A/B Carlsborg

Total renovering og udskiftning af køkken- og toiletfaldstammer. Omlægning og udskiftning af brugsvand koldt og varmt.

A/B Bangsbohus

Malerbehandling af vinduer og døre