Tilstandsrapporter

Focus2 udarbejder tilstandsrapporter inkl. 10-årige vedligeholdelsesplaner for både andelsboligforeninger, ejerforeninger samt udlejningsejendomme.

Det kan som uprofessionel eller semi-professionel bygherre være udfordrende at skulle prioritere nødvendige arbejder på ejendommen.

Hvordan bruges pengene bedst med det størst mulige byggetekniske afkast?

Focus2 udarbejder tilstandsrapporter som gennemgår ejendommen i forhold til 20 punktsplanen – dvs. ejendommens bygningsdele så som tag, vinduer, døre, trapper mv. registreres i deres enkeltheder og tilstandene af disse beskrives.

Vedligehold og/ eller genopretning af bygningsdelen beskrives og tilhørende økonomi budgetteres.

Økonomien summeres i den 10-årige vedligeholdelsesplan, som giver foreningen/ bestyrelsen et overblik over kommende udgifter ifm. vedligehold/ opretning af den aktuelle ejendom.

I vedligeholdelsesplanen vil arbejderne også være prioriteret ift. hvilke arbejder som bør udføres før andre og hvilke arbejder der med fordel kan udføres samtidigt.

En tilstandsrapport inkl. vedligeholdelsesplan er et solidt redskab for enhver bestyrelse/ forening til at opretholde en sund ejendom.

 

 


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Byggeteknisk rådgivning / Tilstandsrapporter