Efter Focus2 havde udadrbejdet en vedligeholdelsesplan over foreningens ejendom, hvor der blev konstateres flere nedslidte bygningsdele, blev der indgået aftale om en gennemgribende renovering af foreningens klimaskærm. Her blev ejendommes tag, vinduer og hoveddøre udskiftet. Der blev foretaget efterisolering af gavle, hvor de nye vinduer blev flyttet med ud i facaden, ligesom gade- og gårdfacader blev pudset og filtset. Derudover blev beklædningsplader på altaner udskiftet, loft blev efterisoleret, og ejendommen fik nyt dørtelefonanlæg, og indlagt telefonledninger i opgangene. Derudover etableres der trappenedgange fra 4 stuelejligheder til gården.

Byggesagen omhandler:

  • Udskiftning af tag og vinduer samt istandsættelse af facader mm.
Datablad
Bygherre:A/B Himmerlandsvej 22-24 & Sallingvej 7-11
Beliggenhed:Himmerlandsvej 22-24 & Sallingvej 7-11, 2720 Vanløse
Totalrådgiver:Focus2 A/S
Hovedentreprenør:Peter Maler A/S
ProjektlederAMP
Entreprisesum:6070000

Du er her: Focus2.dk / Referencer / A/B Himmerlandsvej 22-24 & Sallingvej 7-11