Foreningen fik i 2016 tilsagn om byfornyelsesstøtte til blandt andet; Omlægning af tagrygninger, efterisolering af loft, udskiftning af udtjente vinduesfuger, efterisolering og begrøning af gavle, udskiftning af varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe, samt overfladebehandling af lyskasser og trappetrin. Focus2 bistod foreningen ved ansøgningen af byfornyelsesstøtte samt tilsyn under udførelse.

Byggesagen omhandler:

  • Byfornyelsesprojekt
Datablad
Bygherre:E/F Øresundsparken
Beliggenhed:Hedegaardsvej 27-41, Sumatravej 59-65 og Engvej 172-178 2300 Kbh. S
Hovedentreprenør:P. Winther Jespersen A/S
Udførelsesår:2017
Entreprisesum:3203696
Projektleder:AMP
Afleveringsdato6/16/2017

Du er her: Focus2.dk / Referencer / E/F Øresundsparken