Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger

Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger.
Priser gældende fra 1. august 2018 (alle priser er ex. moms)

Vær opmærksom på sondring med foreningsaftale og uden foreningsaftale

Prisliste
Priser med foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 3.000,-
Fraflytningssynkr. 3.000,-
Indflytningssynkr. 3.000,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurderingkr. 3.600,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 1.200,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 4.000,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 800,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurderingfra kr. 1.000,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.000,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 4.000,-
Forgæves fremmødekr. 500,-
Priser uden foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 3.600,-
Fraflytningssynkr. 3.600,-
Indflytningssynkr. 3.600,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurderingkr. 4.500,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 1.600,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 5.000,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 1.000,-,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurderingfra kr. 1.000,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.000,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 5.000,-
Forgæves fremmødekr. 750,-

Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Priser