Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger

Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger.
Priser gældende fra 1. september 2021 (alle priser er inkl. moms)

Vær opmærksom på sondring mellem: med foreningsaftale og uden foreningsaftale

Prisliste
Priser med foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 4.125,-
Tillæg for særligt tidskrævende sager *)op til kr. 1.870,-
Ekspresvurdering, tillæg **)kr. 995,-
Fra- eller indflytningssyn, lejeboligkr. 4.125,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurdering *)fra kr. 4.995,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 1.650,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelse *)kr. 5.500,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 1.000,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurdering efter fremsendelse af rapportkr. 1.250,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.250,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 5.000,-
Forgæves fremmødekr. 625,-
*) Særligt tidskrævende sager kan typisk dreje sig om sager med krav om byggetilladelse, større renoveringer, mange udokumenterede poster, eller hvis f.eks. andelshaver ikke har forberedt vurderingen med udfyldelse af forbedringsskemaet.
**) Ved bestilling af ekspresvurdering leverer vi vurderingsrapporten indenfor 48 timer (hverdage) efter vurderingen, forudsat at vi har modtaget alt relevant materiale senest ved gennemgangen af lejligheden.
Priser uden foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 4.995,-
Tillæg for særligt tidskrævende sager *)op til kr. 2.000,-
Ekspresvurdering, tillæg **)kr. 995,-
Fra- eller indflytningssyn, lejeboligkr. 4.995,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurdering *)fra kr. 6.995,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 2.250,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelse *)fra kr. 6.995,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 1.000,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurdering efter fremsendelse af rapportkr. 1.250,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.250,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 6.250,-
Forgæves fremmødekr. 995,-
*) Særligt tidskrævende sager kan typisk dreje sig om sager med krav om byggetilladelse, større renoveringer, mange udokumenterede poster, eller hvis f.eks. andelshaver ikke har forberedt vurderingen med udfyldelse af forbedringsskemaet.
**) Ved bestilling af ekspresvurdering leverer vi vurderingsrapporten indenfor 48 timer (hverdage) efter vurderingen, forudsat at vi har modtaget alt relevant materiale senest ved gennemgangen af lejligheden.

Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Priser