Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger

Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger.
Priser gældende fra 1. august 2018 (alle priser er inkl. moms)

Vær opmærksom på sondring mellem: med foreningsaftale og uden foreningsaftale

Prisliste
Priser med foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 3.750,-
Fraflytningssynkr. 3.750,-
Indflytningssynkr. 3.750,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurderingkr. 4.500,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 1.500,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 5.000,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 1.000,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurderingfra kr. 1.250,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.250,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 5.000,-
Forgæves fremmødekr. 625,-
Priser uden foreningsaftale:
Standardvurderingkr. 4.500,-
Fraflytningssynkr. 4.500,-
Indflytningssynkr. 4.500,-
Samtidig udførelse af fraflytningssyn og vurderingkr. 6.625,-
Kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 2.000,-
Vurdering og kontrol af mangeludbedring ved overdragelsekr. 6.250,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forlængelse af vurderingsrapportens gyldighed uden genbesigtigelse - max. 2 måneders forlængelsekr. 1.250,-
Tilføjelse af poster til rapporten efter vurderingfra kr. 1.250,-
Behandling af købers indsigelserfra kr. 1.250,-
Vurdering eller fra-/indflytningssyn i erhvervslejemålfra kr. 6.250,-
Forgæves fremmødekr. 950,-

Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Priser