Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger

Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger.
Priser gældende fra 1. januar 2015 (alle priser er ex. moms)

Prisliste
Standardvurdering – uden foreningsaftalekr. 3.200,-
Standardvurdering – med foreningsaftalekr. 2.800,-
Udarbejdelse af fraflytningsrapport a) (lejebolig)kr. 2.800,-
Udarbejdelse af indflytningsrapport b) (lejebolig)kr. 2.800,-
Udarbejdelse af vurderingsrapport c) (leje til andel)kr. 2.800,-
Samtidig udarbejdelse af fraflytningsrapport a) (lejebolig samt vurderingsrapport c) (leje til andel)kr. 3.600,-
“Kontrol af mangeludbedring” – ved fraflytningkr. 1.200,-
Genvurdering indenfor 12 måneder50 % af vurderingspris
Forgæves fremmødekr. 500,-

Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Priser