Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger

Vejledende priser for udarbejdelse af vurderinger.
Priser gældende fra 1. januar 2015 (alle priser er ex. moms)

Prisliste
Standardvurdering – uden foreningsaftale kr. 3.200,-
Standardvurdering – med foreningsaftale kr. 2.800,-
Udarbejdelse af fraflytningsrapport a) (lejebolig) kr. 2.800,-
Udarbejdelse af indflytningsrapport b) (lejebolig) kr. 2.800,-
Udarbejdelse af vurderingsrapport c) (leje til andel) kr. 2.800,-
Samtidig udarbejdelse af fraflytningsrapport a) (lejebolig samt vurderingsrapport c) (leje til andel) kr. 3.600,-
“Kontrol af mangeludbedring” – ved fraflytning kr. 750,-
Genvurdering indenfor 12 måneder 50 % af vurderingspris
Forgæves fremmøde kr. 500,-

Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Priser