Få hjælp til at prioritere renovering og vedligehold

En tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan fra Focus2 er bestyrelsens og foreningens værktøj til at kunne prioritere og planlægge arbejder på ejendommen.

Det giver jer samtidig et økonomisk overblik for de kommende 10 år og gør det lettere at holde ejendommen i sund og god stand uden pludselige overraskelser

Bliv kontaktet

Tlf. 32 95 37 17

Mandag til torsdag kl. 8.30-16.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Med en tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan fra Focus2 har bestyrelsen svar på spørgsmål som disse for en 10-årig periode. Sådan får I overblik over ejendommens tilstand og en prioritering af vedligehold og renoveringsarbejder, ligesom I undgår fordyrende akutte opgaver.

Vurderinger af alle typer ejendomme

I kan få udarbejdet tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner af alle typer ejendomme – nye som ældre og store som mindre. Vurderingen udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang. Gennemgangen foretages af to erfarne bygningssagkyndige fra Focus2. Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter eller ingeniører.

På gennemgangen ser vi bl.a. på følgende bygningsdele, elementer og installationer:

Tag Kælder Fundamenter Facader, Sokler

Vinduer Udvendige døre Trapper Etageadskillelser

Wc’er/badeværelser Køkkener Varmeforsyninger/-centraler

Afløb og kloakker El-, gas- og vandinstallationer Ventilation

Udvendige arealer

Et værdifuldt værktøj

Når tilstandsvurderingen og vedligeholdelsesplanen er udformet, gennemgår vi den på et møde med jer. På den måde får I størst mulig værdi af vurderingen, som er et effektivt værktøj for bestyrelsen, når det kommer til at planlægge fremtidige arbejder på ejendommen.

Overordnet set tilbyder vi to typer tilstandsvurderinger inkl. vedligeholdelsesplaner:

  1. Den summerende tilstandsvurdering Her er drifts- og vedligeholdelsesplanen omdrejningspunktet. Derudover laver vi en kort beskrivelse af relevante bygningsdeles vedligeholdsmæssige stand inkl. konstaterede forhold, som vi anbefaler udbedret.
  2. Den uddybende tilstandsvurdering Denne beskriver bygningen punkt for punkt med en uddybende beskrivelse af alle bygningsdeles opbygning og stand. Derudover beskrives konstaterede forhold, som vi anbefaler udbedret, ligesom I får vores anbefaling til en fremadrettet udbedrings- eller klarlægningsmetode.

Indgår jeres forening en aftale om teknisk rådgivning og bistand med Focus2 inden for et år, efter vi har leveret jeres tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan, trækker vi prisen for vurderingen fra rådgiverhonoraret for den givne opgave.


Kontakt os for et uforpligtende tilbud, hvis I vil vide mere om jeres muligheder, eller hvis I ønsker priser på tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for jeres ejendom. Vi giver jer gerne et uforpligtende tilbud på begge ovennævnte typer.