Kunder

Focus2 er et rådgivende ingeniørfirma med speciale indenfor byggeteknisk rådgivning i forbindelse med bygningsrenovering af bygninger og ejendomme i det Storkøbenhavnske område.

Vores primære rådgivningsydelser er henvendt større ejendomsinteressenter, herunder:

 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Boligselskaber
 • Almennyttige boligselskaber
 • Ejendomsadministratorer
 • Private ejendomsselskaber
 • Private bygherrer
 • Offentlige bygherrer

 

Arbejdsområder

Focus2 rådgivningsydelser er bredt defineret indenfor følgende arbejdesområder:

1) Ejendommens udvendige bygningsdele:

 • Tag
 • Facade og sokkel
 • Vinduer
 • Udvendige døre
 • Porte og gennemgange
 • Kloak
 • Friarealer

2) Ejendommens indvendige bygningsdele:

 • Etageadskillelser
 • Wc og bad
 • Køkkener
 • Afløb
 • Vandinstallationer
 • Gasinstallationer
 • Ventilation
 • Hovedtrapper og bitrapper

3) Ejendommens kælder:

 • Kælder og fundering
 • Varmeforsyning

4) Ejendommens øvrige forhold:

 • Etablering af byggeplads og stillads

Udover ovenstående arbejdsområder har vi bred erfaring med at yde byggetekniskrådgivning i forbindelse med:

 • Energioptimering
 • Ombygning af varmecentral
 • Udskiftning af radiatoranlæg
 • Termografering
 • Skybrudsikring
 • Brandsikring
 • Restaurering
 • Etablering af tagboliger
 • Etablering af altaner
 • Byfornyelse – ansøgning om tilskudsmidler til byfornyelse

Book et møde og lad os tage en uforpligtende drøftelse om ejendommens behov!

Book her


Du er her: Focus2.dk / Om Focus2 / Arbejdsområder