Behandling af persondata

Focus2 ApS indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med lovgivningen, både national- og EU-regulering.

Den ansvarlige enhed for behandlingen af dine persondata er:
Focus2 ApS
Herlev Hovedgade 15 E, 2730 Herlev
CVR nr. 14140283
Tlf. 32 95 37 17

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på focus2@focus2.dk

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi:

Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, og i visse tilfælde CVR-nummer og betalingsoplysninger.

For B2B-kunder og -leverandører registrerer vi ingen private oplysninger om medarbejdere, bortset fra navn.

Hvem registrerer vi oplysninger om:

Bestyrelsesmedlemmer, vicevært/ejendomsfunktionær, andre kontaktpersoner, andelshavere, ejere og øvrige beboere i andels- og ejerboligforeninger, øvrige personer som efterspørger Focus2´s tjenester og ydelser, samt kontaktpersoner hos B2B-samarbejdspartnere.

Hvor kommer oplysningerne fra:

Vi modtager oplysningerne fra dig selv, andels- eller ejerboligforeningen, administrator eller andre samarbejdspartnere, som lovligt kan give oplysningerne til os.

Med hvilket formål behandler vi oplysningerne:

Oplysningerne er nødvendige for leveringen af Focus2´s tjenester og ydelser, samt til brug for markedsføring overfor andels- og ejerboligforeninger og administratorer.

Med hvilken hjemmel behandles oplysningerne:

Interesseafvejning, kontrakt eller lovgivning. I visse tilfælde samtykke.

Hvilken følsomhed har oplysningerne:

Almindelige oplysninger.

Hvor opbevares oplysningerne:

Vi har taget de nødvendige forholdsregler for en sikker opbevaring af persondata både i digital og fysisk form.

Er oplysningerne korrekte:

Vi opdaterer oplysningerne hurtigst muligt, hvis vi bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger ikke er korrekte.

Hvilke rettigheder har du til oplysning, rettelse og sletning:

Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata Focus2 har registreret om dig. I så fald skal du rette henvendelse til Focus2 på ovenstående mail-adresse. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at vi har modtaget den.

Hvis vi bliver opmærksom på, at registrerede persondata er forkerte, retter vi oplysningerne hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at vi har modtaget de korrekte oplysninger.

Du har ret til at få dine persondata slettet/anonymiseret, hvis Focus2 ikke har et lovligt grundlag for at bevare oplysningerne. Vi sletter/anonymiserer persondata hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at du har bedt os det, hvis betingelserne er opfyldt. Vi bekræfter sletningen overfor dig og sletter umiddelbart efter den afsendte mail fra vores server.

Hvis du har hemmelig adresse, skal du oplyse os om det. Vi har interne retningslinjer for en sikker opbevaring af sådanne oplysninger.

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har lov til det, f.eks. som følge af lovkrav eller interesseafvejning.
Vi videregiver dine persondata til Tagbolig A/S eller Focus Control ApS, hvis samtykke, kontrakt eller interesseafvejning giver et lovligt grundlag for det. Et lovligt grundlag efter interesseafvejning kan være hensynet til, at Focus2 kan levere bedst mulig ydelse og tjeneste og at fremme Focus2, Tagbolig og Focus Controls forretning, hvilket ikke overgås af dine interesser/rettigheder. Vi videregiver kun persondata til aktører, som er underlagt samme krav til behandling af persondata som Focus2.
Vi videregiver ikke persondata til trediepart i øvrigt med henblik på markedsføring, salg eller lignende, med mindre du har givet samtykke hertil.
Vi oplyser ikke persondata, herunder portrætbilleder, på Focus2´s hjemmeside og sociale medier, med mindre du har givet samtykke hertil. Vi kan dog anvende situationsbilleder på vores hjemmeside og sociale medier uden dit samtykke.
Vi videregiver ikke persondata til lande eller aktører udenfor EU/EØS.

Cookies:

Vi placerer kun cookies fra vores hjemmeside, som er nødvendige for den funktionalitet på Focus2´s website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke. Vores hjemmeside benytter en sikker forbindelse. Ved brug af kontaktformularen indsamler Focus2 de oplysninger, som du indtaster, herunder navn, mailadresse og telefonnummer.

Hvor længe opbevares oplysningerne:

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, det er nødvendigt i forhold til det formål, der var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata. Vi har etableret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Sikkerhed:

Vi beskytter dine persondata og har interne regler for at sikre dette. Vi har også interne regler og procedurer i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, som resulterer i væsentlig ulempe for dig, vil vi informere dig om sikkerhedsbruddet senest 72 timer efter, at vi har konstateret bruddet. Da vi kun indsamler og behandler almindelige persondata, vil risikoen for væsentlig ulempe være minimal.


Du er her: Focus2.dk / Om Focus2 / Behandling af persondata