Vinduesudskiftning/ Vinduesrenovering

Focus2 kan vejlede om hvorvidt de eksisterende vinduer fortsat kan vedligeholdes uanset om der er tale om koblede vinduer, 1 lagruder med forsatsvinduer, jern-vinduer, plastikvinduer, trævinduer eller om en udskiftning er mere rentabel.

Vinduer med træ på udvendig side skal løbende malerbehandles for at vinduet opretholder sin funktion og tæthed mod vejrlig.

Trods løbende vedligehold af sådanne vinduer, ældes disse og over tid hærder både tætningslister og fuger omkring selve vinduet mod muren op og forringer vinduets tæthed. Termoruder har en forventelig levetid på omkring 30 år.

Termoruder vil med tiden punktere og herved forringes gennemsigtigheden samt isoleringsevnen. Ældre vinduer vil have en ringere varmeisoleringsevne end nye.

Focus2 kan efter registrering af eksisterende forhold vurdere om vinduerne fortsat er i en stand hvor vedligeholdelsesarbejder vil opretholde en god stand på disse, eller om en mere grundig snedkergennemgang er nødvendig.

Er vinduerne i et stadie hvor slitagen er udtalt, kan vi vejlede Jer i fordele/ konsekvenser ved en vinduesudskiftning kontra vedligeholdelse, da økonomien ved større vinduesrenoveringer/ vedligeholdelse i nogle tilfælde er bedre byttet ud med en vinduesudskiftning til vinduer med bedre u-værdi/ højere isoleringsværdi samt lavere vedligehold, evt. med en alu-kappe på udvendig side, som ikke kræver løbende malervedligehold.

 

 


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Byggeteknisk rådgivning / Vinduesudskiftning/ Vinduesrenovering