ENERGISPAREPROJEKT:

I et total energispareprojekt gennemgås hele ejendommen. Energirådgiveren kikker både på konstruktioner, installationer og automatik.  Derved vendes alle muligheder for energibesparelse. De mange forskellige tiltag med besparelsespotentialer samles i et besparelseskatalog hvor Focus2 typisk vil anbefale en eller flere pakkeløsninger som et samlet energispareprojekt med én samlet tilbagebetalingstid. Fordelene ved at samle mange tiltag i et samlet energispareprojekt er mange. For eksempel kan de ”lavt hængende frugter” være med til at finansiere dyre tiltag som vindues udskiftninger. Når der laves et samlet energispareprojekt ved bygherre at installationer er tilpasset hinanden og vil blive driftet optimalt i forhold til hinanden. Bygherre vil også opleve at det fulde besparelsespotentiale opnås fra første dag. Udføres der løbende mindre energibesparende tiltag, har energibesparelsen en tendens til at blive mindre år fra år, fordi der ikke følges op og fordi der ikke sker et samspil med de andre installationer. Det er tanken at de opnåede besparelser kan finansierer investeringen til at gennemføre energispareprojektet.

 

FASE 1:

I første omgang indledes en foranalyse af driften hos den pågældende ejendom. Typisk vil I få besøg af vores energirådgivere, som vil gennemgå ejendommens energiforbrug og drift i overordnede træk. Her vil vi blandt andet skulle se varmecentralen, repræsentative områder af ejendommen og kortlægge energiforbruget.
Herefter vil vores rådgivere udarbejde en vurdering af besparelsespotentialet som fremlægges for Jer i henhold til de forventninger I har omkring et energiprojekt.
Finder I vores analyse interessant og har et ønske om at gennemføre et helhedsorienteret energisparesprojekt indledes fase 2.

 

FASE 2:

I fase 2 begynder den egentlige detaljerede gennemgang af ejendommen. Hele ejendommen gennemgås og energiforbruget til hver proces og område kortlægges enten på baggrund af målinger og observationer eller erfaringstal omkring drift. Alt efter ejendommens størrelse og kompleksitet kan denne projekteringsfase tage op til 12 måneder. Typisk afsluttes den dog indenfor 2-6 måneder.
Som afslutning på den detaljerede gennemgang og den dertilhørende projekteringsfase udarbejdes et samlet besparelseskatalog, hvor det tydeligt fremgår hvilke tiltag der skal udføres og hvilke besparelser bygherre vil kunne opnå ud fra den aktuelle drift og brug af ejendommen. Typisk udarbejdes kataloget i tæt samarbejde med ejendommens driftspersonale og eventuelt bygningsejer/lejer, således at krav og forventninger løbende afstemmes.
Når tiltag slutteligt kan godkendes udarbejdes et udbudsmateriale, så alle tiltag kan prissættes og det endelig energispareprojekt kan prissættes.

 

FASE 3:

Fase 3 er selve udførelsesfasen. Denne fase kan variere meget i tid alt efter hvilke tiltag der skal udføres. Renovering af facader, udskiftning af vinduer, ligesom ny installation af varmeanlæg og ventilationsanlæg kan tage flere måneder, mens optimering af en eksisterende installation kan gøres indenfor få uger.
Efter implementeringen skal anlæggene idriftsættes og projektet kan endeligt afleveres. For nogle installationer vil parametre over en vis periode løbende skulle justeres, for at finde den optimale drift.
Endelig afholdes 1 og 5 år gennemgang ligesom ved at hvert andet projekt.


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Energi rådgivning / Energispareprojekt