Energirådgivning:

Hos Focus2 står vi klar til at rådgive indenfor energi og installationer. Vores energirådgivere har stor erfaring med energiscreening, energi- og driftsoptimering, energirenovering og helhedsorienterede energispareprojekter. Vi kan også rådgive omkring energistyring ligesom vi har kompetencerne indenfor rådgivning, projektering og tilsyn ved udskiftning af tekniske bygningsinstallationer.
Før vi overhovedet kan tale energibesparelser, skal vi kende besparelsespotentialerne. Det gøres ved at foretage en energiscreening af ejendommen og dens installationer. Vi kan foretage energiscreening af både små og store anlæg, ligesom vi kan kikke både på tekniske installationer og bygningskonstruktioner. Måske har I en utidssvarende varmecentral med dårlig afkøling, mangler varme i dele af jeres ejendom eller har I flere forskellige anlæg som ikke taler sammen. Det kan også være I har et ønske om at forny utidssvarende installationer eller bygningsdele eller bare vil have en generelt gennemgang af ejendommen set med

Energiscreening:

En energiscreening er en foranalyse, hvor vi på et mere overordnet plan kortlægger installationerne og konstruktionerne samt drift og forbrug. Herfra vurderer vi om der er det forventede besparelsespotentiale, inden vi går videre med en detaljeret analyse. Alt efter Jeres ønsker kan vi sammen udarbejde en plan for en af de tre følgende områder: Energioptimering af eksisterende anlæg, Energirenovering af enkelte indsatsområder eller et helhedsorienteret Energispareprojekt.

Energioptimering, (commissioning):

Ofte er der store penge at spare ved at optimere på den eksisterende installation og samspillet mellem forskellige installationer. Bare fordi en installation er funktionsdygtig kan den sagtens være energiineffektiv uden at man ved det. Er der de rigtige parametre til den nuværende drift eller er der dele af installationen som er utidssvarende. Erfaringsmæssigt kan vi stort set altid optimere på en eksisterende installation med enkelte ændringer. Her kan justeringer og små anlægsinvesteringer opnå store besparelser og ofte en bedre komfort og indeklima.

Energirenovering:

Hvis I ønsker at vi skal fokusere på enkelte indsatsområder fx varmeanlægget eller klimaskærmen, måske i forbindelse med byfornyelse, kan vi projektere og udarbejde almindelige udskiftninger og renoveringer. Vi beregner den forventede energibesparelse og giver Jer et projekt med en forventet tilbagebetalingstid. Vi sørger for idriftsættes så både nye og eksisterende installationer arbejder sammen i den mest energirigtige konstellation.

Energistyring:

Vi kan også rådgive i forbindelse med energistyring og opsamling af energidata. For at sikre en optimale kontinuerlig drift er det vigtigt at få løbende indberetninger af forbrug. Derved kan der hurtigt sættes ind hvis et forbrug pludselig er unaturlig højt. Det kan fx være et brud på en vandforsyningsledning eller en varmegenvinding der sætter ud


Du er her: Focus2.dk / Rådgivning / Energi rådgivning / Om energirådgivning