NYTTIGE TIPS, NÅR DU SKAL HAVE VURDERET DIN ANDELSBOLIG

Her følger lidt nyttige tips, som du, som andelshaver, bør holde dig for øje:

 • Vær ude i god tid – fra beslutning til klargøring af salg kan der typisk gå op mod 4-6 uger.
 • Følg Foreningens retningslinjer og vedtægter ifm. salg af andelen.
 • Gem kvitteringer på forbedringer; materiale- og håndværksudgifter.
 • Det er en god idé at lave en opstilling over dine forbedringsarbejder. Opstillingen bør være fordelt pr. rum, f.eks. køkken, bad, værelse 1, værelse 2, osv. Forbedringer som går igen for flere rum samles under et generelt punkt.
 • Forbedringer skal opføres med årstal for forbedringens opførelse, pris for forbedring og dokumentation f.eks. regning.
 • Har du selv udført arbejdet, så skal du estimere hvor mange timer du har brugt – vær dog opmærksom på at tidsforbrug måles op mod, hvad en professionel håndværker ville have brugt af tid på tilsvarende opgave. Materialer skal dokumenteres for sig.
 • Husk at der skal foreligge byggetilladelse fra din kommune ved større ændringer i lejligheden f.eks. sammenslåning af lejligheder, ændringer på bærende konstruktioner, rør- og afløbsinstallationer, m.m. Er du usikker på reglerne kontakt din kommune før du går i gang.
 • Brug altid autoriseret håndværker og sørg for dokumentation for arbejder. Ved el-arbejder benyt autoriseret elektriker.
 • Ved rør- og afløbsarbejder benyt altid autoriseret VVS/blikkenslager og sørg for at få dokumentation på arbejdets udførelse.
 • Ved arbejder i badeværelser/”vådrum” så husk at følge gældende SBI anvisning – By og Byg Anvisning 200 “Vådrum”.

 

 

 

 • Ved salg skal du sørge for, at der bliver foretaget et VVS-tjek (hvis dette er et krav fra foreningens side) af autoriseret VVS firma. VVS-tjek skal være udført inden vurderingsmanden kommer på befaring.
 • Ved en forbedring forstås (jf. abf håndbogen 2012-2013): Et arbejde der øger den brugsmæssige værdi af boligen.
  – Et arbejde der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse.
  – Kun forbedringer hvis tilstedeværelse i boligen kan konstateres kan indregnes.
  – Hvis arbejdet er lovligt og forsvarligt udført.
 • Tilpasset løsøre – som fast inventar betragtes genstande, der er særligt tilpasset til og/eller installeret i boligen hvor enten: Inventaret ikke umiddelbart kan fjernes og anvendes andetsteds, eller
  Inventarets fjernelse vil forringe værdien af det fjernede, og/eller medføre større efterreparationer.
 • Vær opmærksom på at maling af vægge og slibning og lakering af gulve anses for almindelig vedligeholdelse, og er derfor ikke omfattet af reglerne for forbedringsarbejder.

Er du i tvivl om noget, bør du altid forhøre dig med andelsboligforeningens bestyrelse eller foreningens administrator.


Du er her: Focus2.dk / Vurderinger / Nyttige tips